OBS De Ploeg - Historie


Voor zover bekend heeft de gemeente Laren al sinds 1714 een openbare school: de zogenaamde 'Meesterschool'. De school was gevestigd in een gebouw dat tegenover café Het Bonte Paard en Bart Smit stond.

In 1914 kreeg de Openbare School een nieuw gebouw aan het Schoolpad 10. De school bestond aanvankelijk uit twee klassen, maar groeide in 1970 uit tot een negen-klassige school. In 1976 werd er besloten een nieuw schoolgebouw te realiseren voor het Openbaar Onderwijs. Vooruitlopend op de Wet op het Basisonderwijs, werd er een schoolgebouw gebouwd aan de al bestaande kleuterschool 'Klein Duimpje' aan de Melkweg. In dit nieuwe gebouw was plaats voor een openbare lagere school en de kleuterschool.

In oktober 1977 werd het nieuwe schoolgebouw feestelijk in gebruik genomen, maar waren er nog twee aparte scholen in gehuisvest. Sinds 1979, de invoering van de wet op het basisonderwijs, heet de school: Openbare Basisschool De Ploeg.