Rapportage

Wij vinden het belangrijk om u als ouder op de hoogte te stellen van de ontwikkeling en leerresultaten van uw kind.

De resultaten worden in het rapport in woorden en in een vijfpuntsschaal uitgedrukt. Wij vinden het belangrijk dat het kind ook een bijdrage levert aan het rapport door middel van een tekening en een geschreven stukje over hun eigen ervaringen betreffende hun ontwikkeling. De kinderen worden op de hoogte gebracht van hun resultaten door regelmatige gesprekken met de leerkracht(en).

De school heeft in 2006 een nieuw rapport ontwikkeld. Naast een algemeen gedeelte geeft de school in de schriftelijk rapportage inzicht in de ontwikkeling van het kind. Deze rapportage is uitgangspunt voor het rapportgesprek dat we met de ouders voeren na overhandiging van het rapport. De rapporten gaan in een multomap mee naar huis. Aan het eind van de basisschool zullen de rapporten worden ingebonden.

Schooljaar 2017 - 2018
GroepMaandRapportage
Indien er behoefte is aan een ander of extra gesprek vanuit ouders of leerkrachten maken we graag een afspraak met u.
Groep 1 na 8 weken onderwijs gewenningsgesprek
  Wk 1 November rapport 1 (enkel sociaal emotionele gedeelte) + gesprek
  Wk 1 Februari rapport 2 + gesprek
  Wk 1 Juli rapport 3, indien nodig volgt een gesprek
Groep 2 Wk 1 November rapport 1 (enkel sociaal emotionele gedeelte) + gesprek
  Wk 1 Februari rapport 2 + gesprek
  Wk 1 Juli rapport 3, indien nodig volgt een gesprek
Groep 3 t/m 8 Wk 1 November rapport 1 + rapportgesprek, voorlopig adviesgesprekken groep 8
  Wk 1 Februari rapport 2 + rapportgesprek, definitief adviesgesprekken groep 8
  Wk 1 Juli rapport 3, indien nodig volgt een gesprek