Schooltijden

Groepma/di/doWoensdagVrijdag
1-2 08:30 - 14:45 uur 08:30 - 12:30 uur 08:30 - 12:00 uur
3-4-5-6-7-8 08:30 - 14:45 uur 08:30 - 12:30 uur 08:30 - 14:45 uur

Om 8.30 uur gaat de schoolbel en gaan de kinderen naar binnen en beginnen de lessen. Kinderen van groep 1/ 2 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen lopen. De ochtendpauze is voor elke groep 15 minuten. Groep 5 en 6 van 10.00 uur tot 10.15 uur en groep 3, 4, 7 en 8 van 10.15 uur tot 10.30 uur. Tijdens de pauze en een kwartier voor schooltijd (08:15 uur) is er toezicht op het plein en zijn wij verantwoordelijk voor uw kind. Na schooltijd is er geen toezicht op het plein en sluit het hek om 15:30 uur, op woensdag om 12:45 uur.

Zwem- en gymnastiektijden

Op donderdagmiddag vindt de zwemles plaats in de Biezem. 

Maandag en donderdag verzorgt de vakleerkracht gymnastiek de lessen voor groep 3 t/m 8 in de Klaas Bout hal. Kinderen zijn verplicht in gymkleding (schoenen en kleding) aan de lessen deel te nemen. Als uw kind geen gymspullen mee heeft kan er niet meegedaan worden. In groep 1 en 2 hebben de kinderen gymnastiek op school en blijven de gymschoenen op school.

Lunchen op school/Overblijven

De kinderen hebben drie kwartier lunchpauze. Kinderen mogen naar huis, maar overblijven is wenselijk. Kinderen die op school blijven, lunchen 20 minuten met de leerkracht en spelen buiten onder toezicht van vrijwillige ouders. Tijdens het overblijven hanteren we spelregels die voor iedereen gelden. 

De kosten bedragen €70,- op jaarbasis voor het eerste kind. Voor het tweede kind betaalt u €50,-. Voor het derde €30,- en het vierde kind mag kosteloos overblijven.

Elders overblijven dan op school

Het kan voorkomen dat uw kind elders overblijft dan op school. Wij stellen het op prijs als u in dat geval een formulier invult waarmee u hier toestemming voor geeft. Als u op deze link klikt kunt u het formulier downloaden.