De Ploeg - basisschool in Laren NH

De Ploeg is een warme, gezellige school die kinderen een stevige basis biedt. Wij scheppen met elkaar een veilige sfeer, waarin kinderen zichzelf durven zijn en tot leren komen.

Onze school vormt een afspiegeling van de maatschappij. Kinderen met verschillende achtergronden leren om elkaar te respecteren en goed met elkaar om te gaan. Dat zien wij als een mooie voorbereiding op hun toekomst in een diverse maatschappij.  

De Ploeg - basisschool in Laren NH

De Ploeg is een warme, gezellige school die kinderen een stevige basis biedt. Wij scheppen met elkaar een veilige sfeer, waarin kinderen zichzelf durven zijn en tot leren komen.

Onze school vormt een afspiegeling van de maatschappij. Kinderen met verschillende achtergronden leren om elkaar te respecteren en goed met elkaar om te gaan. Dat zien wij als een mooie voorbereiding op hun toekomst in een diverse maatschappij.  

Lees meer.....

We stimuleren de zelfstandigheid van onze leerlingen. Dat doen we door de onderwijsdoelen zichtbaar te maken en daar stap voor stap met kinderen naar toe te werken. Zo wordt het leerproces steeds meer hun eigen weg. Fouten maken mag bij ons; daar word je wijzer van. We zorgen voor een doorgaande leerlijn van de kleuters naar groep 8. Waar nodig, krijgen leerlingen extra ondersteuning of meer uitdaging. 

We leggen een goed fundament van kennis en vaardigheden en verlevendigen ons onderwijs met aansprekende projecten. We gebruiken de Kanjertraining om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Op ons eigen open podium en tijdens de Singer-avonden kunnen leerlingen zich creatief uitleven. We geven aandacht aan natuur en milieu, bevorderen de mediawijsheid en lezen veel met de kinderen.

We zijn een hecht, positief ingesteld team. Samen maken wij het onderwijs. We gebruiken elkaars kwaliteiten, zijn behulpzaam en steunen elkaar op mooie en lastige momenten. We kijken bij elkaar in de klas en durven elkaar te bevragen. We proberen nieuwe dingen uit en veelbelovende ontwikkelingen verankeren we in ons onderwijs. 

Typerend voor ons team is de soepele werkwijze. Het lukt steeds weer om een goede aanpak te vinden voor individuele leerlingen. We bakenen wel af waar onze grenzen liggen; we willen ervan overtuigd zijn dat we een kind echt verder kunnen brengen.

We zoeken de samenwerking met ouders. Samen, zij vanuit huis en wij vanuit school, kunnen we bijvoorbeeld de zelfstandigheid van kinderen stimuleren. 

Kinderen zijn de toekomst. Als school bouwen wij aan die toekomst door alle kinderen gelijke kansen te bieden en hen bewust te maken van hun mogelijkheden. Zo kunnen zij de beste versie van zichzelf worden. 

 

 • Obs de ploeg
 • obs de ploeg Plein
 • Obs de Ploeg Hal
 • Obs de Ploeg voetbalveld
 • Obs de Ploeg Gang bovenbouw
 • Obs de Ploeg Kleuterplein
 • Obs de Ploeg Kleuterplein
 • Obs de Ploeg zandbak
 • Obs de Ploeg inderij
 • Obs de Ploeg schoolbieb
 • Obs de Ploeg Kanjer
 • Uw kind ziek melden?

  Bel voor 08:30
  035 - 533 43 55