Skip to main content

Schoolklimaat


Om tot een volwaardig mens te kunnen opgroeien, is een goede sfeer op school belangrijk. De school is 'een tweede thuis' voor de kinderen, waarin geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en vaardigheden, belangrijke plaatsen innemen.

In een tijd waarin vragen naar zingeving, normen en waarden steeds vaker worden gesteld, hechten wij als school veel waarde aan het klimaat waarbinnen ons onderwijs wordt gegeven. Wij stellen een vriendelijk en veilig leefklimaat op school zeer op prijs. Het bewust omgaan met normen en waarden, orde, regelmaat en grenzen hoort daar zeker bij.

De sociaal–emotionele ontwikkeling heeft sterk onze aandacht. We proberen de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en te zeggen wat zij vinden. Daarmee hopen we te komen tot een respectvolle interactie tussen kinderen onderling, maar zeker ook tussen kind en leerkracht.