Skip to main content

Huiswerk

Op OBS De Ploeg krijgen kinderen vaak verschillende soorten huiswerk, bijvoorbeeld:
  • thuis moet het werk afgemaakt worden dat in de klas is begonnen (voor sommige leerlingen betekent dit praktisch geen huiswerk, voor anderen is het steeds weer een hele klus).
  • huiswerk dat parallel loopt aan wat in de klas gedaan wordt, zoals een oefening maken.
  • losse klussen zoals het voorbereiden van een spreekbeurt, het maken van een werkstuk, iets opzoeken voor een project...
  • vast leer-werk zoals de tafels, de plaatsen van een provincie...
  • tijdelijk oefenen van een vaardigheid zoals lezen (de hele klas of extra oefening).
Basisscholen verschillen enorm in wat ze kinderen thuis laten doen. De een geeft ook veel meer mee dan de ander. Een eerste tip voor u als ouder: zorg dat u weet wat er van uw kind in deze klas of op deze school verwacht wordt met betrekking tot huiswerk. Vaak staat er ook wat over in de schoolgids. Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten over het huiswerkbeleid op school. Belangrijk gegeven is dat als uw kind op de basisschool goed leert omgaan met huiswerk, het daar veel profijt van heeft in het voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind daarbij op verschillende manieren helpen.