Skip to main content

Voortgezet Onderwijs

In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze van het vervolgonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat uw kind straks op een school geplaatst wordt, die aansluit bij het niveau en de interesse van het kind.

De aantallen leerlingen die naar de diverse soorten vervolgonderwijs gaan, zeggen niet alles over de kwaliteit van de school. Het succes in het voortgezet onderwijs hangt af van een aantal factoren, die met elkaar samenhangen:

  • De aanleg
  • De sociaal-emotionele stabiliteit
  • De interesse en motivatie
  • De leervaardigheden
  • De kennis en vaardigheden verworven in de basisschoolperiode
  • De stimulans en ondersteuning vanuit de thuissituatie
  • De kwaliteit van het voortgezet onderwijs

Wij houden het eerste jaar goed contact met de VO scholen en krijgen over alle leerlingen (100%) feedback van hun mentor(en) en ontvangen schriftelijke rapportage. In de gesprekken stellen we elkaar vragen en kijken we waar we indien nog beter op elkaar aan kunnen sluiten. Na het eerste jaar neemt het percentage terugkoppeling per jaar af.