Skip to main content

Zorgsysteem


Niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. Op onze school hebben we een helder beleid met betrekking tot onze individuele leerlingzorg. In dit beleid willen we de zorg voor kinderen zo breed mogelijk maken en streven wij ernaar dat ons onderwijs passend is voor elke leerling. Het Handelings Gericht Werken sluit hier naadloos op aan.

Het leerling-zorgteam op onze school bestaat uit de intern begeleider, de remedial teacher en de directeur. Om de drie weken vindt er een overleg plaats en worden belangrijke zaken rondom de leerlingzorg besproken en op elkaar afgestemd. Het leerling-zorgteam draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind binnen de school. Zij ondersteunen leerkrachten bij de begeleiding van kinderen, onderhouden contacten met ouders en externe instanties. Het leerlingzorgteam ontwikkelt beleid met betrekking tot de leerlingzorg op school.

Nog meer uitleg over het zorgsysteem op onze school staat vermeld in de schoolgids.