Skip to main content

Buitenschoolse Opvang

De Melkweg

Sinds november 2011 is er op De Ploeg een buitenschoolse opvang. BSO De Melkweg start direct na schooltijd en is geopend tot 18.30 uur. De BSO ontvangt de kinderen in het ruime lokaal van PSZ De Ploegmaatjes en maakt daarnaast gebruik van het handvaardigheidlokaal, de 'loungehoek' in de gang, het speellokaal en de buitenruimtes.

BSO De Melkweg wordt uitgevoerd door Prokino kinderopvang. Prokino verzorgt dagopvang en buitenschoolse opvang op locaties in door heel Nederland en valt onder de stichting Meander-Prokino.

"Als professionele organisatie en stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor kinderen en hun ouders. Dit doet ze vanuit de grondgedachte dat ieder kind gelijke kansen verdient. Prokino biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit ze kunnen ondernemen en de wereld kunnen ontdekken. Prokino ondersteunt ze hierbij waar nodig, om ze op te laten groeien tot zelfstandige individuen die in harmonie met anderen het leven weten te leven".

Meer informatie en aanmelden